За Нас

Идеята за създаване на новинарска платформа europlovdiv.com е да дава поле за изява на всички хора на духа – журналисти, музиканти, художници, писатели, поети, актьори или просто на хората, които имат какво да споделят с останалите. Желанието ни е да възстановим скъсаните връзки между тях. За жалост, живеем във време, когато масовият вкус се доближава по-скоро до пошлостта и евтиния кич, а вината за това е на всички нас, примиряващи се с това положение. Журналистиката има морален дълг към обществото, изразяващ се в нещо повече от еднопосочно разпространение на новини и факти. Журналистиката е тази, която трябва да образова и да налага морални и ценностни категории, а не сляпо да се ръководи от конюнктурата на деня. Защото и икономическите, и политическите ситуации се променят с главоломна бързина, но истинското изкуството е това, което изгражда духа и остава живо във времето.

Водейки се от тези принципи, ние, екипът на EuroPlovdiv, решихме да създадем сайт за свободна изява на творци, без значение на областта в която работят, а също така даваме и възможност за директно общуване с техните почитатели и критици.

Всеки, който има желание да сподели своите виждания, коментари или препоръки както към лицата от страниците на сайта, така и към редакторите му, може да го направи чрез писмо на адрес Изпратете ни email .

Всеки творец има нужда от споделяне на своите мисли, идеи, страхове и емоции и точно тук може да го направи, съвсем честно и открито, без никаква цензура.

Ние не робуваме на снобски категории, класации или формати. Няма ограничения и от гледна точка на възраст, пол или авторска биография. Добре дошли са както изявени имена с дълга творческа история и признание зад гърба си, така и млади творци, които имат какво да кажат и покажат на публиката. Ролите между автор и публика тук са напълно размити, защото публиката също има възможност за активно участие. Стремежът ни е комуникацията да е двупосочна. Всеки един потребител може да стане и автор и да сподели своите вкусове и желания.

И тъй като Пловдив е вечен град, който има много какво да даде на света не само в областта на културата и изкуството, той трябва да заеме и своята подобаваща роля като вадеща туристическа дестинация. Поради това другият ни основен приоритет е туризмът.

С осемхилядната си история, с красивите си архитектурни паметници, обхващащи векове и народи, оставили своята трайна диря в цялостния архитектурен облик, Пловдив има пълно основание да се бори за Европейска столица на културата, както и да отдава всичките си сили за развитие на туризма.

EuroPlovdiv ще подпомага с концепции, идеи и послания всички туристически начинания и ще популяризира града както в страната, така и в чужбина.

Екипът на EuroPlovdiv с всички сили ще работи за презентирането и достойното представяне на града като културна столица на Европа и утвърждаването му като атрактивна туристическа дестинация.