УС на Пловдив 2019 остава непроменен. Засега

0
1202
Снимка: mixnews.bg

На първата есенна сесия на Общински съвет – Пловдив ще бъде преизбран за нов 4-годишен мандат Управителният съвет на общинската фондация „Пловдив 2019“, съобщи за MIX News.bg председателят на фондацията и ресорен кмет по културата Стефан Стоянов.

Мандатът на ръководния орган изтича на 27 септември 2015 г. и засега рокади не се очакват. В момента УС е в следния състав, който ще бъде гласуван ан блок: проф. Даниела Дженева, д-р Мариана Чолакова, Пенка Калинкова, Амелия Гешева, арх. Румен Русев, Любозар Фратев, Манол Пейков, Милена Чакандракова. Председател е зам.-кметът по културата Стефан Стоянов, който също ще бъде предложен за втори мандат.

Припомняме, че през първия си мандат УС се оказа особено проветриво място и през месец-два настъпваха рокади в състава му.

В устава на фондацията е записано, че към нея функционират Обществен съвет, председателстван от кмета на община Пловдив, и Контролен съвет, който осъществява надзор върху дейността на организацията. Би трябвало да бъдат сформирани художествени и граждански съвети към фондацията, които да подпомагат дейността по изпълнение на стратегическите приоритети на програмата.

Фондацията работи съвместно с широка мрежа от партньори, между които, на първо място, са общинската администрация и европейски, национални и местни институции, учебни заведения, професионални сдружения, културни оператори, бизнес партньори, граждански организации, младежки формации, местни, регионални и национални медии, граждани.

На фона на тези добри предложения се оказва, че председателят на фондацията отказва да приеме за легитимен новосформирания Обществен съвет за култура и културно наследство. Въпреки това, след направено Обществено обсъждане и гласуване, от името на Обществения съвет ще бъде връчена Резолюция на тема: „Античен театър – опазване, експониране и социализация“, на утрешната сесия. В резолюцията се настоява Общинският съвет при Община Пловдив, да вземе решение за:

– спиране на строителните работи по изграждане на обекти: ПАВИЛИОН ЗА БИЛЕТИ и ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ПОМЕЩЕНИЯ В КАФЕ-БАР И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР (временна преместваема сграда) към Античен театър на Филипопол до изготвяне на проект за промяна на осн. чл. 154 от ЗУТ, при който съществуващото помещение предвидено за КАФЕ-БАР се преустрои в билетен и информационен център, а ново-проектираните стъклени обеми отпаднат;

– създаване на специализирана нормативна уредба за опазване и ползване на Античен театър съобразно европейското и национално законодателство – План за управлениена недвижима културна ценност „Античен театър на Филипопол“, на основание чл.78 от ЗКН и др.;

– организиране и провеждане на обществено обсъждане на създадената нормативна уредба за опазване и ползване на Античен театър“ на основание чл.81 от ЗКН;

– осигуряване на средства от бюджетите за 2015 г. и 2016 г. на община Пловдив за извършване дейности за реконструкция и основен ремонт в археологически обект „Античен театър на Филипопол“ приоритетно: изграждане и основен ремонт на обслужващата спектаклите и артистите инфраструктура: сцена; гримьорни; техническо оборудване (озвучаване, сценично осветление, подемно устройство за декори и др.;

– създаване и приемане на Стратегия за опазване на културното наследство на територията на община Пловдив на основание чл.17 от ЗКН и въз основа на Концепция за устойчиво развитие на АИР „Старинен Пловдив“.

Източник: mixnews.bg

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете вашият коментар!
Моля, въведете вашето име